För de mest krävande industrierna

Vi är en ledande utvecklare, tillverkare och leverantör av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt produkter för industriell uppvärmning och i vår kärnkompetens ingår:

  • Metallurgi och metallografi
  • Utformning och materialkaraktärisering
  • Processimulering
  • Korrosion (våt och hög temperatur)
  • Elektrisk motståndsuppvärmning
  • Pulvermetallurgiska processer
  • Ytbeläggningstekniker (CVD och PVD)

Baserat på långsiktigt kundsamarbete utvecklar vi processer och tillämpningar i de mest krävande industrierna genom ta fram unika material som är lätta, hållbara, korrosionsbeständiga och som tål extremt höga temperaturer och tryck.

Vi har en stark bas inom segmenten industri, kemi, kraftproduktion, olja och gas och är dessutom marknadsledande inom högväxande segment som industriell värmning, flyg, medicin, väte och förnybar energiproduktion.

Våra innovationer banar väg för genombrott

Vi har mer än 900 aktiva legeringsrecept och kan därtill erbjuda produkter som t.ex. sömlösa rostfria stålrör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för kompressorventiler i kylskåp, luftkonditioneringsapparater och värmepumpar samt stål till knivar och kirurginstrument.

Vi erbjuder också ultratunn tråd för medicinska och mikroelektroniska apparater, industriell elvärmeteknik och en serie förbelagda stålband för en av de mest kritiska komponenterna i vätebränslecellstacken – de bipolära plattorna.

De produkter vi erbjuder möjliggör övergång till förnybara energikällor, elektrifiering av industrier, innovation inom den medicinska sektorn och mycket mer.

Idag är mängden återvunnet material i våra produkter över 80 procent.

”Vi möjliggör mer effektiva, mer lönsamma och mer hållbara processer, produkter och applikationer för våra kunder”

Göran Björkman, VD för Alleima

Läs mer om våra produkter och lösningar >