Vårt syfte är att utveckla industrier genom materialteknologi. Vår expertis hjälper våra kunder att bli mer effektiva, lönsamma och uppnå mera hållbara processer, produkter och tillämpningar.

Vår strategi

Genom att vara teknologiledande, en progressiv partner till våra kunder, och en pådrivade för hållbarhet, utvecklar vi industrier genom materialteknologi. Det är därför vi är strategiskt fokuserade på fyra nyckelområden.

Främja tillväxt – dra nytta av megatrenderna i den globala energiomställningen

Vara materialinnovatör och teknikledande – ständig fokus på FoU breddar vår materialportfölj

Säkerställa excellens inom drift och lönsamhet – främja flexibilitet och anpassningsförmåga genom optimering, digitalisering och automatisering

Vara ledande inom hållbarhet – ligga steget före inom hållbarhet och cirkularitet i både produkterbjudande och vår egen verksamhet

Hur vi arbetar

Genom nära kundsamarbete, omfattande branschkunskap, hög kvalitet på material och processer samt vår globala närvaro, identifierar vi våra kunders behov och hittar innovativa sätt att lösa komplexa utmaningar.

Vi gör det möjligt för våra kunder att bli effektivare, hållbarare och säkrare.