Published
2023-04-26
Categories
Alleimas Kanthal-division har ingått ett strategiskt partnerskap med Rath för att för att bredda sitt gemensamma erbjudande inom industriell värmeteknologi. Genom ett tätt samarbete ska deras erbjudande möjliggöra den gröna omställningen för industrier som stål och petrokemi.

Partnerskapet kombinerar de kompletterande styrkorna hos båda företagen, vilket resulterar i marknadens bredaste portfölj av lösningar inom hållbar industriell värmning. Kanthals expertis inom värmeelement och -system kompletteras med isolering och andra eldfasta produkter från Rath, och ska förse kunderna med ett unikt kombinerat erbjudandet för deras behov inom industriell värmning.

”Vi är oerhört glada över partnerskapet med Rath, som ytterligare kommer att bredda vårt erbjudande inom industriella värmelösningar som möjliggör för samhällen och industrier att klara den gröna omställningen. Vi befinner oss i en era av elektrifiering och genom partnerskapet kommer vi att kunna erbjuda våra kunder en större bredd av innovativa lösningar som möjliggör optimering av processer, och att nå sina hållbarhetsmål.Tillsammans kommer vi att kunna dra nytta av vår kombinerade expertis för att skapa större värde för våra kunder och hjälpa dem att utvecklas i denna snabbt föränderliga marknad”, säger Robert Stål, chef för Kanthal.

Genom ett närmare samarbete kring utveckling av nya teknologier och lösningar kommer partnerskapet att gynna företagens befintliga och framtida gemensamt utvecklade erbjudanden för att möjliggöra det teknikskifte som bland annat stål- och petrokemiindustrin står inför. Genom företagens gemensamma go-to-market-modell kommer de att kunna erbjuda ett brett utbud av produkter och tjänster som skapar större värde för kunderna.

Sandviken den 26 april, 2023

Alleima AB (publ)

Relaterade länkar:

Industrial Heating offering at Alleima - Website

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.

Om Rath
Rath är en ledande tillverkare av isoleringsteknologi och eldfasta produkter och tillhandahåller lösningar för en mängd olika industriella applikationer för temperaturer upp till 1800 °C. Med mer än 130 år i branschen är Rath välkända för sin materialexpertis och sitt hållbarhetsengagemang. Besök www.rath-group.com för mer information.