Sedan 1862 har vi utvecklat industrier genom materialteknik och kontinuerlig innovation. Det är en resa vi startade som Sandvik Materials Technology, men kommer fortsätta som Alleima, och vår historia och våra värderingar följer med på resan.

Du hittar våra produkter där du inte vill kompromissa med kvaliteten.

Det är vårt obrytbara löfte, att alltid blicka mot framtiden, att vara en ledande kraft i världen av avancerade rostfria stål och speciallegeringar. Och skapa hållbara lösningar av högsta kvalitet.

Ett löfte för framtiden, format ur vårt förflutna.

Du hittar oss där kvalitet är avgörande.

Vi är här för att utveckla industrier med materialteknologi. Vår expertis möjliggör effektivare, lönsammare och mera hållbara processer, produkter och applikationer för våra kunder.

Läs mer om några av våra spännande lösningar

FreeflexTM  - helt unik

FreeflexTM - helt unik

Nästa generations ventilstål till kompressorer – enormt positiv effekt >>

Kärnkraftsrör av högsta standard

Kärnkraftsrör av högsta standard

Ånggeneratorrör för kärnkraft som uppfyller de strängaste inspektionskraven >>

Optimala precisionsör för vätgas

Optimala precisionsör för vätgas

Högtryckskontrollteknik för vätgastankstationer >>

Elvärme ersätter fossila bränslen

Elvärme ersätter fossila bränslen

Industriell elvärme är ren, exakt och tyst. Och den kan göra alla jobb som gaseldade lösningar kan >>

Hållbara flyglösningar

Hållbara flyglösningar

Nya material gör flygplan lättare, säkrare och mer bränsleeffektiva >>

Smartare beläggningar

Smartare beläggningar

Vi tillför effektivitet till bränslecellsteknologin – i stor skala >>

Livsförändrande medicinteknik

Livsförändrande medicinteknik

Fin tråd för kardiovaskulära tillämpningar, diagnostiska tillämpningar och sensorapplikationer >>

Anmäl dig till vårt nyhetsflöde.

Anmäl dig till vårt nyhetsflöde.

Q&A

Alleima™ kommer att representera företaget på alla marknader, representera verksamheten för divisionerna Rör och Band, samt för utbudet inom Surface Technology och BU Medical/Exera®. Företaget Kanthal behåller namnet och varumärket Kanthal med rollen som underordnat varumärke till det nya varumärket Alleima™.

Från den dag vi börsnoteras, 31 augusti, kommer vi att lanseras på marknaden under det nya namnet och varumärket Alleima™. Våra rättsliga enheter kommer att byta namn så nära noteringsdatumet som möjligt. Kunder och leverantörer kommer att få informationen om namnbytet i adress- eller fakturainformation lokalt på respektive marknad.

Det nya varumärket kommer att lanseras för våra kunder och på den globala marknaden från och med den 31 augusti. Uppdateringar av till exempel anläggningsskyltar, förpackningsmaterial och webbplatsen kommer att samordnas och införas så snart som möjligt.

Ett juridiskt avtal är ett avtal mellan rättsliga enheter, inte mellan varumärken. Ett avtal som tecknats av en rättslig enhet inom Sandvik Materials Technology kommer att gälla även när namnet på den rättsliga enheten har ändrats, så länge organisationsnumret är detsamma.

Nej, det påverkar inte våra affärsrelationer och våra erbjudanden. Skillnaden är att vi kommer bedriva verksamheten under det nya Alleima™-namnet.

En prisöverenskommelse är ett avtal mellan rättsliga enheter, inte mellan varumärken. Ett avtal som tecknats av en rättslig enhet inom Sandvik Materials Technology kommer att gälla även när namnet på den rättsliga enheten har ändrats, så länge organisationsnumret är detsamma.

Namnbytet har ingen inverkan på vår kapacitet, globala erbjudanden eller närvaro. Vi kommer att ha fortsatt kontroll över processkedjan, från forskning och utveckling till smälta och slutprodukt. Sandviken i Sverige kommer fortsätta att vara den viktigaste industrianläggningen och platsen för forskning och utveckling. Dessutom ligger huvudkontoret i Sandviken. Våra medarbetare i det globala nätverket och den globala säljkåren kommer fortfarande att finnas där för dig.

Need to know more? We're here to help