Published
2024-05-02
Categories

Under årsstämman för Alleima som hölls i Göransson Arena den 2 maj beslutade stämman omval av sittande styrelseledamöter och valde Victoria Van Camp till ny styrelseledamot.

Vid årets årsstämma omvaldes Göran Björkman, Claes Boustedt, Ulf Larsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg som styrelseledamöter. Victoria Van Camp valdes in och välkomnades som ny styrelseledamot i Alleima.

Andreas Nordbrandt valdes om som styrelsens ordförande. De fackliga organisationerna har utsett Tomas Kärnström och Mikael Larsson till ordinarie styrelseledamöter och Niclas Widell och Maria Sundqvist till suppleanter.

Victoria Van Camp

Victoria Van Camp, född 1966, är civilingenjör i maskinteknik samt filosofie doktor i maskinelement och adjungerad professor i maskinelement vid Luleå tekniska universitet. Victoria Van Camp har vidare mångårig erfarenhet av styrelsearbete i både noterade och onoterade bolag och har haft många ledande befattningar, bland annat som teknisk direktör (CTO) på AB SKF.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (Industrivärden), Bo Selling (Lundbergföretagen), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och Andreas Nordbrandt (styrelseordförande Alleima AB).