Published
2024-05-13
Categories

Industrier som litiumjonbatteri, halvledare och fordon visar en stark efterfrågan på hållbara värmelösningar som hjälper dem att få högre effektivitet och nå målen för minskade koldioxidutsläpp. För att möta det ökade behovet utökar Kanthal sin produktionskapacitet i Sakura, Japan – en investering på ungefär 100 MSEK. Syftet är att svara på marknadstillväxten på medel och lång sikt i Asien.

I Kanthals anläggning i Sakura, Japan, tillverkas produkter som används i elektrifieringen av industriella värmeprocesser.

Den starka globala tillväxten av litiumjonbatterier och halvledare driver en ökande efterfrågan på Kanthals hållbara värmelösningar. Samtidigt börjar en rad industrier, som stål och fordon, att omvandla sina värmningsprocesser från fossila bränslen till elektriska lösningar vilket gör produktionen mer energieffektiv samtidigt som de minskar sina koldioxidutsläpp.

Den totala investeringen på ungefär 100 MSEK kommer att ske mellan 2024 och 2025. Den inkluderar utvecklingen av en ny anläggning i närheten av den nuvarande tillverkningen i Sakura, samt ny utrustning och ny layout. Den väntas vara i full drift i slutet av 2025 och öka produktionskapaciteten med cirka 60% samt leda till ytterligare arbetstillfällen.

Investeringen ska garantera en fortsatt stark lokal närvaro med förbättrad tillverkningskapacitet, ledtider och service.

"Den här investeringen är nödvändig för att vi ska kunna möta våra kunders nuvarande och framtida behov. Vi förväntar oss en snabbt växande efterfrågan på våra värmelösningar, både på våra traditionella produkter och på våra högtempererade gasvärmare, eftersom de gör det möjligt för industrier att genomföra det gröna teknikskiftet. Investeringen gör att vi kan svara på efterfrågan i Asien,” säger Simon Lile, chef för affärsområdet Heating Systems på Kanthal.

Under det senaste året har Kanthal tillkännagett utbyggnationer av anläggningarna i Walldorf, Tyskland; Perth, Skottland; och Concord, USA. Det här är ytterligare ett exempel på hur företaget expanderar sin produktionskapacitet för att möta efterfrågan.

För ytterligare information, kontakta:

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
+46 72 145 23 42

Om Kanthal:
Kanthal är ett bolag inom Alleima-koncernen och ett världsledande varumärke för produkter och tjänster inom industriell värmeteknik och motståndsmaterial. Tack vare våra skickliga kollegor och banbrytande teknologi, är varje innovativ lösning ett kreativt partnerskap med våra kunder. Med ett starkt engagemang för att minska klimatpåverkan stödjer vi några av världens största och mest spännande projekt. Läs mer på www.kanthal.com