Published
2024-05-02
Categories

Under Alleimas andra årsstämma, i Sandviken, delades innovationspriset ut till doktor Markus Mann, teknik och innovationsansvarig, på Kanthal divisionen. Priset fick han för sitt exceptionella arbete med att utveckla den banbrytande produkten Kanthal® Flow Heater. Den innovativa värmaren bidrar till en mer hållbar miljö, genom att den kan elektrifiera viktiga industriella processer, vilket är i linje med Alleimas vision om en grönare framtid. Produkten kan nå temperaturer på mer än 850°C och de högsta temperaturerna på marknaden, upp till 1100°C.

Innovatör av elektrisk värmning som bidrar till hållbarhet vinner Alleimas innovationspris 2024

Under Alleimas andra årsstämma, i Sandviken, delades innovationspriset ut till doktor Markus Mann, teknik och innovationsansvarig, på Kanthal divisionen. Priset fick han för sitt exceptionella arbete med att utveckla den banbrytande produkten Kanthal® Flow Heater. Den innovativa värmaren bidrar till en mer hållbar miljö, genom att den kan elektrifiera viktiga industriella processer, vilket är i linje med Alleimas vision om en grönare framtid. Produkten kan nå temperaturer på mer än 850°C och de högsta temperaturerna på marknaden, upp till 1100°C.

För andra gången i rad delades ett innovationspris ut på Alleima årsstämma i Sandviken. Motivationen till varför Markus Mann fick Alleima Innovation Prize 2024 löd:

”Alleima Innovation Prize 2024 tilldelas Dr. Markus Mann för hans exceptionella arbete med att utveckla den banbrytande produkten Kanthal® Flow Heater, som visar på Alleimas engagemang för excellens och innovation. Den här innovativa värmaren bidrar till ett hållbarare samhälle då den kan elektrifiera viktiga industriella processer, vilket är i linje med Alleimas vision om en grönare framtid. Genom noggrann planering och innovativ design har Markus sett till att flödesvärmaren överträffar industristandarder och effektivt möter kundernas behov. Hans engagemang speglar Alleimas kärnvärden: Vi bryr oss, vi levererar och vi utvecklas.”

"Årets vinnare är ett utmärkt exempel på hur vi på Alleima utvecklar produkter för framtida teknologier som också leder till framtida försäljning. Den här innovativa värmaren bidrar till en hållbarare värld genom att elektrifiera viktiga industriella processer, vilket i linje med Alleimas vision om en grönare framtid. Vi fick många mycket bra nomineringar, och nu vill vi gratulera årets vinnare men också finalister, ” säger Tom Eriksson, forskningschef på Alleima.

Alleima Innovation Prize, är ett pris som tilldelas anställda som har utvecklat den mest innovative produkten den senaste tiden. Priset består av ett diplom, en trofé och ett engångsbelopp på 0,5 pbb, per person.

Bakgrund om vinnaren av priset

Under 2013 uppstod idén att initiera utvecklingsarbete på en elektrisk luft/gasvärmare på grund av en växande marknadsefterfrågan på elektriska processgasvärmare som kan värma luft/gasblandningar till temperaturer över 850°C. Under den här perioden var marknaden till övervägande del mättad med gaseldade värmare, som varken var miljövänliga eller effektiva. Gasvärmarna stod inför utmaningar relaterade till temperaturkontroll, säkerhetsfrågor (inklusive ljudnivåer) och risken för överhettning och brand om de inte används på rätt sätt. Även om vissa elektriska värmeprodukter fanns, var de inte konstruerade för att klara temperaturer över 850°C, vilket resulterade i en avsevärt kort livslängd.

Uppfinnarna Markus Mann och Michal Kramer (Michael, som inte längre är anställd av Kanthal), ägnade sig från början flitigt åt beräkningar och genomförde mindre tester för att validera konceptet. Det första testet genomfördes 2014. Kanthal® Flow Heater-teknologin fungerar genom att effektivt överföra värme till luft eller gas genom en kombination av konvektion och strålning. Det här inträffar när vätskan strömmar genom värmaren genom flera ringformiga mellanrum. Dessa luckor bildas av koncentriskt placerad Kanthal-tråd i keramiska rör som tillåter gasen att nå temperaturer upp till 1100°C. Innovationen och teknologin skyddas globalt av flera patentfamiljer som lämnades in 2015. Kanthal® Flow Heater generation1 introducerades på marknaden i juni 2016.

De miljömässiga fördelarna med elektrisk uppvärmning är att det hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser genom att eliminera förbränningsrelaterade föroreningar som NOx och SOx. Till skillnad från gaseldade värmare fungerar den utan emissioner och bullerproblem. Sammanfattningsvis kombinerar Kanthal® Flow Heater höga temperaturer, noggrannhet, effektivitet och miljöfördelar, vilket gör den till ett överlägset val jämfört med gaseldade värmare. Den används i applikationer i olika industrier och processer som kräver högtemperaturluft- eller gasflöden. Ugnsprocesser och uppvärmning av processgaser är två exempel. Den är idealisk för tillämpningar inom industriella uppvärmningsprocesser, där exakt temperaturkontroll och höga utloppstemperaturer är avgörande.

Sandviken, den 2 maj

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.