Published
2024-05-13
Categories
Alleima utökar sin kapacitet för elektriska värmelösningar inom divisionen Kanthal, genom en investering om cirka 100 miljoner kronor i en ny anläggning i Sakura, Japan.

Den totala investeringen om cirka 100 miljoner kronor inkluderar utveckling av en ny anläggning i närheten av den nuvarande produktionsanläggningen i Sakura, Japan. Expansionen kommer att utöka kapaciteten i Japan med cirka 60 %, med en successiv produktionsökning från och med 2025.

Den globala tillväxten för litiumjonbatterier och halvledare driver en ökande efterfrågan på Kanthals lösningar inom segmentet industriell värmning. Samtidigt börjar ett flertal industrier, såsom stål och fordon, att omvandla sina värmningsprocesser från att använda fossila bränslen till elektriska lösningar, vilket gör produktionen mer energieffektiv samtidigt som koldioxidutsläppen minskar. Avsikten med investeringen är att kunna tillvarata marknadstillväxt på medel och lång sikt i Asien.

”Vi investerar i ytterligare kapacitet för att möta den växande efterfrågan från kunder inom industriell värmning i Asien. Investeringen är en del i vår strategi för lönsam tillväxt”, säger Göran Björkman, VD och koncernchef för Alleima.

Investeringen kommer att genomföras under en tvåårsperiod och vägledningen för capex om cirka 950 miljoner kronor för helåret 2024 kvarstår.

Sandviken, den 13 maj 2024

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
Emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
Yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.