Published
2024-01-23
Categories
Valberedningen för Alleima AB föreslår omval av styrelsemedlemmarna Göran Björkman, Claes Boustedt, Ulf Larsson, Andreas Nordbrandt, Susanne Pahlén Åklundh och Karl Åberg samt nyval av Victoria Van Camp. Andreas Nordbrandt föreslås omväljas till styrelseordförande.

Victoria Van Camp, född 1966, är civilingenjör i maskinteknik och teknologie doktor i maskinelement samt adjungerad professor i maskinelement vid Luleå Tekniska Universitet. Victoria Van Camp har vidare mångårig erfarenhet av styrelsearbete i noterade och onoterade bolag och har innehaft flera seniora positioner, bland annat som Teknikchef (CTO and President, Technology) på SKF.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman i Alleima AB. Stämman kommer att hållas den 2 maj 2024.

Valberedningen består av dess ordförande Fredrik Lundberg (AB Industrivärden), Bo Selling (Lundbergföretagen), Jan Dworsky (Swedbank Robur Fonder), Anders Algotsson (AFA Försäkring) och Andreas Nordbrandt (styrelseordförande i Alleima AB).

Ytterligare information kan erhållas från valberedningens ordförande.


Stockholm, den 23 januari, 2024

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42
Om Alleima
Alleima, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, hade omkring 6 500 medarbetare och intäkter om cirka 21 miljarder kronor i ungefär 80 länder under 2023. Alleima-aktien noterades på Nasdaq Stockholms storbolagslista den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.