Published
2023-12-01
Categories

Alleima har utsetts till ett av Sveriges mest attraktiva företag 2024 av Karriärföretagen, vilka varje år utser de arbetsgivare i Sverige som erbjuder de bästa karriär-och utvecklingsmöjligheterna. I motiveringen lyfts bland annat Alleimas hängivna arbete med att skapa en stark företagskultur med familiär anda och starka relationer vilket främjar engagemang, kompetensutveckling och innovation.

”Vi är mycket stolta och glada över utmärkelsen. Alleima har en historia som går tillbaka till 1862, men är ett ungt företag och varumärke. Att vi får denna utmärkelse redan ett år efter vårt namnbyte och börsnotering ser vi som ett mycket starkt kvitto på att vi arbetar på rätt sätt för att attrahera och behålla talanger”, säger Ulrika Dunker EVP och Head of HR.

Titeln Karriärföretag tilldelas arbetsgivare som aktivt arbetar med att attrahera och behålla talanger och kompetens, som erbjuder de främsta karriär- och utvecklingsmöjligheterna och som bedriver ett högkvalitativt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare ur flera aspekter. Alleima har i år för första gången tagit plats bland de slutligt utvalda företagen som utsetts till Karriärföretag 2024.

Om Karriärföretagen och urvalsprocessen

För trettonde året i rad har utmärkelsen Karriärföretag delats ut till arbetsgivare som erbjuder unika karriär- och utvecklingsmöjligheter för studenter, Young Professionals, men även Senior Professionals. Syftet med utmärkelsen är att hjälpa och leda Sveriges studenter och Young Professionals att hitta sin nästa arbetsgivare och uppmärksamma de företag som har ett framgångsrikt employer branding-arbete.

Samtliga organisationer och företag i Sverige har möjlighet att bli ett Karriärföretag. Initialt behöver kandidatföretaget nå upp till ett antal grundkriterier. Samtliga organisationer granskas sedan av Karriärföretagens expertpanel som betygsätter:

  • Organisationens karriärsidor: information, kvalitet och dynamik
  • Närvaron och kvaliteten i sociala medier och andra digitala medier
  • Aktiviteterna gentemot studenter och yrkesverksamma akademiker
  • Attraktiviteten som arbetsgivare i externa mätningar

Nu har listan över 2024 års Karriärföretag tillkännagjorts och för första gången finns Alleima med.

Läs mer här Karriärföretag 2024 - Karriärföretagen (karriarforetagen.se)