Published
2023-11-14
Categories
Idag klockan 14:00 håller Alleima sin kapitalmarknadsdag i Stockholm.

Under kapitalmarknadsdagen kommer Göran Björkman, VD och koncernchef, samt Olof Bengtsson, finanschef, att ge en uppdatering om bolagets prestationer, presentera strategiska fokusområden, viktiga milstolpar, samt framtida ambitioner. Robert Stål, chef för Kanthal-divisionen, kommer att presentera divisionen och dess viktiga roll i den fortsatta utvecklingen av Alleima. Den övergripande strategin och finansiella målen förblir desamma, och fokus framöver kommer att vara att tillvarata möjligheter för att accelerera lönsam tillväxt.

”Alleima är en nischaktör med ett premiumerbjudande baserat på ledande metallurgi. Vi är väl positionerade för att ta tillvara på betydande lönsam tilllväxt på marknader med högt förädlingsvärde. Under de senaste åren har vi förbättrat vår finansiella prestation med ökad lönsamhet och minskad volatilitet, och vi ser tydliga möjligheter att fortsätta stärka bolaget," säger Göran Björkman, VD och koncernchef för Alleima.

Lönsam tillväxt och kapitalallokering

Strategin för lönsam tillväxt bygger på att dra nytta av globala megatrender, såsom en ökande efterfrågan på energi, övergången till fossilfri energi och energieffektivitet, elektrifiering samt en ökande och åldrande befolkning som driver utvecklingen av ny hälso- och sjukvårdsteknologi. Alleima har fyra prioriterade kundsegment: kemi och petrokemi, vätgas och förnybar energi, industriell värmning och medicinteknik, vilka utgör de huvudsakliga fokusområdena i kapitalallokeringsstrategin för att generera tillväxt genom affärsutveckling, investeringar samt förvärv. De fyra segmenten har generellt sett starkare marknadspositioner, högre tillväxt, bättre lönsamhet, är mindre kapitalintensiva och är mer motståndskraftiga än genomsnittet i Alleima.

Alleimas ambition är att öka de prioriterade segmentens totala andel av intäkterna från 32% år 2022 till 45% år 2030.

Ökning av kapacitet inom värmeelement av kiselkarbid

Efterfrågan på elektriska värmelösningar ökar drivet av flera branscher, såsom tillverkning av litiumjonbatterier, elektronik, displayglas och solpaneler. För att ta tillvara på tillväxten ökar Alleimas Kanthal-division sin befintliga kapacitet för värmeelement av kiselkarbid i Perth, Storbritannien. Kanthal kommer även att investera i ett nytt servicecenter vid den befintliga produktionsanläggningen i Concord, USA, för färdigställning av värmeelement av kiselkarbid för den amerikanska marknaden. Investeringen uppskattas till cirka 100 miljoner kronor mellan 2024-2025 och kommer att öka produktionskapaciteten med cirka 40 %. Produktionen förväntas vara helt i bruk år 2026.

Historiskt resultatutfall sedan 2015

Alleima har byggt en stabil finansiell grund och visat sin motståndskraft genom konjunkturcykeln under de senaste åren genom ökad lönsamhet och minskad volatilitet. Alleima har publicerat årliga historiska intäkter och justerat EBIT för Alleima-koncernen och dess divisioner från 2015 och framåt på Alleimas webbplats.

Agenda (ungefärliga tider)

14:00 – Alleima - Advancing Together: Göran Björkman, VD och koncernchef

15:00 – Finansiella utfall: Olof Bengtsson, finanschef

15:30 – Paus

16:00 – Kanthal-divisionen: Robert Stål, chef för Kanthal

16:30 – Q&A

17:00 Mingel (endast för deltagare på plats)

Nummer till telefonkonferens och länk till webbsändning:

Sverige: +46 (0)8 5051 0031

Storbrittanien: +44 (0) 207 107 06 13

USA: +1 (1) 631 570 56 13

Kapitalmarknadsdagen kommer sändas live från och med klockan 14:00 på Alleimas hemsida, och en inspelning av livesändningen publiceras efter evenemanget.

Sandviken den 14 november 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter


Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.