Published
2023-10-25
Categories
Alleima har erhållit två större ordrar avseende högförädlade rör, umbilicalrör, samt korrosionsbeständiga OCTG-rör (Oil Country Tubular Goods) inom olje- och gassegmentet. Det totala värdet uppgår till cirka 450 miljoner kronor.

Ordern för umbilicalrör värderas till cirka 210 miljoner kronor och kommer att användas i ett offshore-projekt i Brasilien. Leveranserna är planerade under det andra halvåret av 2024 och i början av 2025.

Ordern för OCTG-rör värderas till cirka 240 miljoner kronor och kommer att användas i ett offshore-projekt i Nordafrika. Leveranserna är planerade under mitten av 2024.

De båda ordrarna, som klassas som större ordrar (gränsen är 200 miljoner kronor), erhölls i det fjärde kvartalet och kommer att rapporteras i Tube-divisionen.

”Efterfrågan inom energisektorn är stark och drivs av både ett växande behov av energi samt av ett skifte mot förnybara energikällor. Vi är väl positionerade för att fortsätta vinna affärer inom energisektorn och dessa två ordrar visar på styrkan i vårt erbjudande”, säger Nigel Haworth, chef för affärsenheten Energy inom Tube-divisionen.

Sandviken, 25 oktober, 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se