Published
2023-06-21
Categories
Ånggenratorrören för NuScale Power, en leverantör av proprietära och innovativa avancerade småskaliga modulära reaktorer (SMR) inom kärnkraft, kommer att installeras i en av de första VOYGR TM SMR-anläggningarna. Ordern är ett viktigt genombrott för Alleima, och en milstolpe för tillväxt genom kraftprojekt för framtiden.

Ordern, från koreanska Doosan, som är en av de största leverantörerna av kärnkraftsrelaterade anläggningar i världen, omfattar cirka 200 kilometer ånggeneratorrör för NuScales första NuScale Power Modules (NPMs), som var och en har kapacitet att generera 77 MWe koldioxidfri elektricitet. Ordern bokades under det andra kvartalet 2023 och kommer att rapporteras i Tube-divisionen. Leveranser är planerade under 2024 och kraftmodulerna (NPM) förväntas vara i bruk under 2029.

NuScales SMR är baserad på beprövad teknik för tryckvattenreaktorer, där Alleimas nuvarande ånggeneratorrörlegeringar används. Som den första och enda SMR vars design är godkänd av Nuclear Regulatory Commission i USA, förser NuScale en diversifierad och global kundbas med kärnkraft för elproduktion, fjärrvärme, avsaltning, vätgasproduktion i kommersiell skala, samt andra processvärmetillämpningar.

"Det är glädjande att den här utvecklingen äntligen tar fart och vi är stolta över att tillkännage denna genombrottsorder för SMR. Eftersom den här tekniken, som baseras på beprövad teknologi för tryckvattenreaktorer, är nära kopplad till befintlig kärnkraftsteknik, ser vi en stor potential för betydande tillväxt under de kommande åren. Intensiteten i diskussioner om leveranser av ånggeneratorrör till SMR ökar globalt, och som en föregångare inom detta område är vi väl positionerade för framtida kraftprojekt", säger Nigel Haworth, tillförordnad chef för Tube-divisionen.

“Vi är glada att fortsätta vår resa mot en framgångsrik installation av den första kommersiella SMR tillsammans med Alleima, eftersom vi högt värderar Alleimas betydande erfarenhet samt beprövade produkter och lösningar för ånggeneratorrör”, säger Jongdoo Kim, chef för Doosan Enerbilitys Nuclear Business Group.

Sandviken, 21 juni, 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se