Published
2023-04-20
Categories
Alleima har tecknat ett avtal om att förvärva det svenska bolaget Söderfors Steel Operations AB ("Söderfors Steel"). Förvärvet kommer att tillföra kapabiliteter inom varmvalsning av stång i klena dimensioner och profiler för att expandera utbudet av avancerade material för kundsegmenten medicinteknik och flyg. Bolaget kommer att rapporteras inom Tubedivisionen.

“Viktiga drivkrafter i vår strategi för lönsam tillväxt inkluderar att vinna affärer och marknadsandelar inom de snabbväxande segmenten medicinteknik och flyg. Förvärvet av Söderfors Steel gör att vi ytterligare kan bredda vårt erbjudande inom dessa segment genom att addera kompletterande kapabiliteter, vilket möjliggör expansion till flera nya produktapplikationer inom attraktiva nischer. Jag välkomnar Söderfors Steel till vår koncern,” säger Göran Björkman, VD och koncernchef på Alleima.

Förvärvet kommer att ge Alleima möjlighet att tillverka stång med en diameter mindre än 80 millimeter i avancerade material som nickelbaslegeringar och omsmält rostfritt stål. För närvarande är Söderfors Steel en legotillverkare till Alleima och andra kunder. Genom att utöka med dessa kapabiliteter kommer Alleima att kunna tillverka stång i klena dimensioner inom koncernen, en viktig förmåga sett till positionering och tillväxt inom såväl medicintekniska som flygapplikationer.

Produktionsanläggningen och huvudkontoret för Söderfors Steel är beläget i Söderfors, Sverige, med cirka 50 anställda. Under 2022 hade Söderfors Steel en omsättning om cirka 145 miljoner kronor och en EBIT-marginal neutral för Tube-divisionen. Påverkan på vinst per aktie kommer att vara positiv från start. Parterna har kommit överens om att inte ange köpeskillingen. Transaktionen förväntas slutföras under det första halvåret 2023.
Sandviken, den 20 april 2023

Alleima AB (publ)

Relaterade länkar:

Alleimas erbjudande inom medicinteknik – hemsida

Alleimas erbjuande inom transport - hemsida

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 5 900 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.