Published
2023-02-10
Categories
Som tidigare meddelats har Alleima utsett Robert Stål till divisionschef för Kanthal och ny medlem i koncernledningen för Alleima. Det har nu beslutats att han kommer att tillträda positionen den 27 februari 2023.

Robert Stål är född 1983 och har sedan 2012 haft olika ledande befattningar inom Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology. Innan han blev vd på Dafo Vehicle Fire Protection AB, mars 2022, var han chef för affärsenheten EMEA inom Tube-divisionen på Alleima.
“Jag är mycket glad att Robert Stål valt att börja på Alleima i februari. Han är en erfaren ledare med en stark operativ och kommersiell bakgrund. Han har visat på goda resultat och exekveringsförmåga under sina tidigare uppdrag på Alleima och är ett utmärkt tillskott till koncernledningen," säger Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima.
”Det är en stor ära som jag nu börjar tjänsten som divisionschef på Kanthal. Kanthal har en stark marknadsposition och en tydlig tillväxtpotential i ett spännande område. Med våra produkter och lösningar kan vi på riktigt hjälpa företag att bli mer hållbara och energieffektiva. Vi har också produkter som kan på ett tydligt sätt förbättra människors liv." säger Robert Stål.
Tidigare meddelades att Robert Stål skulle tillträda sin tjänst senast den 22 maj 2023. Robert Stål efterträder Anders Björklund, som lämnade Alleima den 31 december 2022 för en tjänst utanför bolaget.

Sandviken, den 10 februari 2023

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 18,4 miljarder kronor under 2022, har omkring 6 000 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.