Published
2022-08-30
Categories

På måndag morgon, den 29 augusti 2022, utbröt en brand i en ugn i stålverket hos Alleima (tidigare Sandvik Materials Technology), på industriområdet i Sandviken. Branden släcktes inom en timme. Fem personer uppsökte sjukhusvård, men har nu lämnat sjukhuset och mår under omständigheterna bra. En undersökning av skadorna utrustningen har nu genomförts och bedömningen är att kundåtaganden och leveranser inte kommer att påverkas, samt att påverkan på det finansiella resultatet är begränsad till en påverkan på rörelseresultatet i det tredje kvartalet om cirka -10 miljoner kronor.

Sandviken, den 30 augusti 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations, Alleima
Emelie.alm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager, Alleima
Yvonne.edenholm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima planeras att listas som ett separat bolag på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under tickern ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com.