Published
2022-08-31
Categories

Aktierna i Alleima, en global tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och värmningssystem till de mest krävande industrierna, börjar handlas på Nasdaq Stockholm idag. Detta markerar starten för Alleima som ett helt oberoende bolag efter separationen från Sandvik. Namnet Alleima är en kombination av orden "alloy", som betyder legering, och "material" – två av bolagets viktiga styrkor.

A picture containing text, building, outdoor, city

Description automatically generated

−Det här är en historisk dag för vårt företag och ett viktigt steg för framtiden. Vi är ett resultat av nära 160 år av kundsamarbeten, samlad erfarenhet och expertis. Idag är Alleima världsledande inom sina områden och en stark aktör i sin bransch. Som ett fristående bolag kommer Alleima att ha rätt förutsättningar att realisera sin fulla potential och bästa möjliga förutsättningar för tillväxt och värdeskapande. Jag vill tacka alla våra medarbetare för ett fantastiskt arbete och för den kvalitet som vi levererar samt tacka våra kunder för deras förtroende och de framsteg vi gör tillsammans. Även om vårt namn är nytt kommer vi inte att glömma vårt ursprung. Vi kommer att fortsätta att erbjuda samma högkvalitativa och avancerade produkter och tjänster med samma expertis och lösningar som våra kunder är vana vid, säger Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima.


Sandvik AB:s årstämma beslutade den 27 april 2022 att dela ut samtliga aktier i Alleima AB till aktieägarna i Sandvik AB. Sandvik AB:s aktieägare, per avstämningsdagen den 29 augusti, har erhållit en aktie i Alleima för varje fem aktier i Sandvik. Prospektet finns tillgängligt på Sandviks webbplats, home.sandvik/se, och på Alleimas webbplats, www.alleima.com/se. Det totala antalet utestående aktier i Alleima AB är 250 877 184. Alleima noteras på Nasdaq Stockholm under symbolen ’ALLEI’.

Sandviken, den 31 augusti 2022

Alleima AB (publ)

Relaterade länkar
Bakgrund om Alleima

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations, Alleima
emelie.alm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager, Alleima
yvonne.edenholm@sandvik.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.