Published
2022-12-28
Categories
Alleima erhåller en order på OCTG-rör som ska användas för ett projekt inom koldioxidavskiljning och lagring (CCS). Med denna genombrottsorder går Alleima in på en ny marknad, vilket är en viktig milstolpe för att driva lönsam tillväxt genom områden som driver den gröna omställningen.

Carbon capture and storage (CCS) eller koldioxidavskiljning och lagring, är en process som används av tung industri och energianläggningar för att fånga upp koldioxid, transportera och lagra den i underjordiska geologiska formationer. Syftet är att hindra utsläpp av koldioxid och minimera effekterna av klimatförändringarna. Antalet CCS-fält i drift är för närvarande begränsade, men projekten ökar snabbt, eftersom länder och energiföretag i synnerhet, strävar efter att nå målet netto noll till 2050.

"Vi är glada över att ha tagit den här ordern och vi tror att marknaden för koldioxidavskiljning och lagring kommer att fortsätta att växa. Det här är ett exempel på hur våra avancerade material och produkter möjliggör ny teknologi som bidrar i den gröna omställningen”, säger Michael Andersson, divisionschef för Tube.

Ordern som erhölls under fjärde kvartalet 2022, avser OCTG-rör i materialet SAF 2507 som ska användas för att styra trycket och hålla koldioxid på plats. Ordern har ett värde om cirka 40 miljoner kronor och leveranser planeras under det första halvåret 2023.

”Liknande produkter som våra kunder idag använder för olje- och gasutvinning kommer nu att användas för lösningar för koldioxidavskiljning. Vi ser fram emot den kommande utvecklingen”, säger Nigel Haworth, chef för affärsenheten Energi.

Sandviken, December 28, 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Om Alleima
Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på https://www.alleima.com/se/.