Published
2022-12-15
Categories
Alleima avser att sätta vetenskapsbaserade klimatmål för nettonoll-utsläpp, i enlighet med Parisavtalet. Det här är ett naturligt steg för Alleima, då hållbarhet är en integrerad del i verksamheten och kunderbjudandet. "Det är viktigt för oss att en extern part kan bekräfta våra ambitiösa mål och vi vill lyfta fram vikten av hållbarhet i hela vår verksamhet", säger Göran Björkman, vd och koncernchef på Alleima.

Alleima följer sedan tidigare flera hållbarhetsrelaterade internationella principer och initiativ, inklusive FN:s globala mål för hållbar utveckling och FN:s Global Compact. Principerna ligger också till grund för företagets uppförandekod och uppförandekoden för leverantörer.

"Hållbarhet är en integrerad del av vår strategi, är en del av vårt DNA och är av avgörande betydelse för samhället i stort, såväl som för våra kunder. Våra avancerade material produceras med ett lågt koldioxidavtryck och gör det möjligt för kunder att bli mer hållbara. Science Based Targets initiative (SBTi) kommer att bidra till ökad trovärdighet, förtydliga vår ambition för våra kunder och göra det möjligt för oss att aktivt arbeta med vår leverantörskedja för att hantera deras koldioxidavtryck", säger Göran Björkman.

Alleima har redan idag klimat- och cirkularitetsmål:

  • Netto-noll senast 2050
  • Minska CO2-utsläppen i Scope 1 och 2 med mer än 50% till 2030 (jämfört med 2019)
  • 83 % återvunnet stål i färdiga produkter till 2030 (jämfört med 2019)


Genom att ansluta sig till SBTi, kommer Alleima att utöka omfattningen till hela värdekedjan och sätta upp långsiktiga netto-nollmål. Alleima ska ta fram ett målförslag som kommer att genomgå en teknisk validering av SBTi innan de kan lanseras offentligt. Den maximala tidsperioden mellan åtagande och godkänt mål är 24 månader.
Science Based Targets initiative (SBTi) är ett partnerskap mellan Carbon Disclosure Project (CDP), United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) och World Wide Fund for Nature (WWF). SBTi driver ambitiösa klimatåtgärder inom den privata sektorn genom att göra det möjligt för företag att sätta upp vetenskapsbaserade mål för minskning av växthusgasutsläpp. För mer information om SBTi, besök https://sciencebasedtargets.org/.
Sandviken, den 15 december 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.