Published
2022-11-22
Categories
Alleima har utsett Robert Stål till divisionschef för Kanthal och ny medlem av koncernledningen för Alleima, från och med senast den 22 maj 2023. Han efterträder Anders Björklund, som tidigare meddelats, lämnar Alleima för en tjänst utanför bolaget. Robert Stål är idag vd för Dafo Vehicle Fire Protection AB.

"Robert Stål är en erfaren ledare med en stark operativ och kommersiell bakgrund. Han har visat på god performance management och exekveringsförmåga under sina tidigare uppdrag på Alleima. Jag är övertygad om att han kommer att passa mycket bra som divisionschef för Kanthal och är ett bra tillskott till koncernledningen," säger Göran Björkman, vd och koncernchef för Alleima.

Robert Stål är född 1983 och har sedan 2012 haft olika ledande befattningar inom Alleima, tidigare Sandvik Materials Technology. Innan han blev vd för Dafo Vehicle Fire Protection AB i mars 2022, var han chef för affärsenheten EMEA inom divisionen Tube på Alleima. Tidigare befattningar inkluderar även flera olika försäljnings-, marknadsförings- samt produktchefsroller inom Alleima.

Anders Björklund lämnar bolaget den 31 december 2022. En interimslösning för tiden fram till att Robert Stål tillträder sin tjänst är för närvarande under utveckling.

Sandviken, den 22 november 2022

Alleima AB (publ)

Kontaktuppgifter
Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se .