Published
2022-11-23
Categories
Alleima har mottagit en större order för ultrafin tråd till kundsegmentet medicinteknik till ett totalt värde om cirka 350 miljoner kronor. Ordern bokades under det fjärde kvartalet 2022, med leveranser planerade under 2023, med en successiv upprampning under året. Ordern kommer att rapporteras i divisionen Kanthal.

”Att växa segmentet för medicinteknik är en av hörnstenarna i vår strategi för lönsam tillväxt. Med denna order tar vi ett viktigt steg mot att utöka vår adresserbara marknad genom att vi får tillgång till ett antal nya patientapplikationer”, säger Göran Björkman VD och koncernchef på Alleima.

”Jag är stolt över att vi får den här ordern. Det är ett resultat av kommersialiseringen av en ny produkt, med ledande teknik och hög precision. Den används för fjärrövervakning av patienter, ett snabbt växande område på marknaden för medicintekniska produkter”, säger Gary Davies, chef för affärsenheten Medical inom divisionen Kanthal.

Sandviken, den 23 november 2022

Alleima AB (publ)

Relaterade länkar:

Alleimas erbjudande inom medicinteknik – hemsida

Kontaktuppgifter

Emelie Alm, Head of Investor Relations
emelie.alm@alleima.com
Phone: +46 (0) 79 060 87 17

Yvonne Edenholm, Press and Media Relations Manager
yvonne.edenholm@alleima.com
Phone: +46 (0) 72 145 23 42

Om Alleima
Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology, är en global tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar samt lösningar för industriell värmning. Baserat på långvariga kundsamarbeten och ledande materialteknologi, utvecklar vi produkter för de mest krävande applikationerna och industrierna. Vårt erbjudande inkluderar produkter såsom sömlösa rostfria rör för energi-, kemi- och flygindustrin, precisionsbandstål för vitvarukompressorer, luftkonditionering och knivapplikationer, baserat på fler än 900 aktiva legeringsrecept. Det omfattar också ultrafin tråd för användning i medicintekniska och mikroelektroniska apparater, industriell elektrisk värmeteknik och belagda bandstål för bränslecellsteknik för bilar, lastbilar och vätgasproduktion. Vår helt integrerade värdekedja, från forskning och utveckling till slutprodukt, möjliggör industriledande teknologi, kvalitet, hållbarhet och cirkularitet. Alleima, med huvudkontor i Sandviken, Sverige, och omsättning på 13,8 miljarder kronor under 2021, har mer än 5 500 medarbetare och kunder i omkring 90 länder. Alleima noterades på Nasdaq Stockholm den 31 augusti 2022 under symbolen ‘ALLEI’. Läs mer på alleima.com/se.