Být globální, jednat lokálně

Zavázali jsme se budovat komunity, ve kterých žijeme a pracujeme. Podporujeme iniciativy, které významně a udržitelně přispívají.

Společnost Alleima má globální inciativy sponzorování a zapojení do komunit, které nás spolu s příslibem naší značky, zásadami a souvisejícími postupy vede v našem úsilí v těchto oblastech.

Náš závazek být technologickým lídrem, progresivním zákaznickým partnerem a zastáncem udržitelnosti ve všem, co děláme, nás směruje k oblastem spolupráce a typům činností, které jsou pro nás důležité.

Rozhodnutí o tom, s kým budeme spolupracovat nebo jaký typ iniciativy má prioritu, je však lokálním rozhodnutím.

Nebudeme se zapojovat do činností, které jsou v rozporu s naším kodexem chování.

Lokální aktivity

Naši zaměstnanci se angažují v komunitách, ve kterých působíme. Jako společnost jsme hrdí na hodnotu péče o lidi kolem nás, na podporu témat, která jsou důležitá ve společnosti, ve které žijeme, a na nezbytné změny k lepšímu.

Další informace

Přečtěte si více o našem komunitním zapojení a sponzorských aktivitách ve Švédsku na tomto odkazu (ve švédštině).