Minimalizace naší ekologické stopy

Odpovědnost za životní prostředí je nedílnou součástí naší obchodní strategie a činnosti. Naši ekologickou stopu se neustále snažíme minimalizovat a přitom vytvářet výhody pro naše zákazníky i pro nás samotné.

Naše úsilí sahá od výroby a přepravy našich výrobků a dopravy zaměstnanců až po dodavatelský řetězec, který se mimo jiné zabývá distribucí, zákaznickým využitím a recyklací našich výrobků.

Nakládání s chemickými látkami

Naším cílem je zajistit plnou shodu se směrnicí REACH, což je evropské nařízení o chemických látkách a jejich bezpečném používání.

Cirkulární ekonomika

Denně pracujeme na začlenění principů cirkulární ekonomiky do naší činnosti a naší nabídky.

Iniciativy v oblasti energetiky

Ve všech článcích našeho obchodního řetězce, od nákupu surovin až po výrobu a výběr dopravních systémů, se otázky životního prostředí dostávají do popředí.

Need to know more? We're here to help