Kultura společnosti Alleima je kulturou bezúhonnosti a respektu. Tyto základní principy se odrážejí v celé naší společnosti, obchodních praktikách a činnosti po celém světě. Máme nulovou toleranci vůči jakékoli formě nevhodného chování či zneužívání ze strany našich zaměstnanců nebo kohokoli, kdo je s námi spojený.

Náš systém Speak Up (který spravuje externí poskytovatel, společnost EthicsPoint) může použít kdokoli k nahlášení jakéhokoli podezření na nezákonné, neetické nebo nevhodné chování jakékoli osoby spojené se společností Alleima, a to bezpečně a důvěrně.

Postupy pro hlášení problémů

Systém hlášení problémů Speak Up je dostupný online nebo na místních telefonních linkách uvedených na webu Speak Up.

Všechna obdržená hlášení vyhodnocujeme, odpovídáme na ně a nakládáme s nimi v souladu s našimi zásadami a postupy. Každý, kdo v dobré víře vznese připomínku, je plně podporován vedením společnosti Alleima.

Přejít na stránku Speak Up