Údaje o korozi v této části jsou založeny převážně na výsledcích obecných laboratorních korozních testů. Ty nejsou plně srovnatelné se skutečnými provozními podmínkami. Korozní tabulky poskytují počáteční vodítko při výběru materiálů, a mají usnadnit pochopení různých typů poškození korozí, které mohou vzniknout kvůli špatnému výběru materiálu. Je však dobře známo, že provozní podmínky nerezové oceli mohou být hluboce ovlivněny menšími změnami prostředí nebo provozování.