Společnost Alleima se přidala k iniciativě Science Based Targets

Zavázali jsme se stanovit si cíle v souladu s iniciativou Science Based Targets (SBTi), která je ve shodě s Pařížskou dohodou.

Tisková zpráva 15. prosince 2022

Připojení společnosti Alleima k iniciativě Science Based Targets

Společnost Alleima se zavázala stanovit vědecky podložené cíle neutrality v souladu s Pařížskou dohodou. Pro společnost Alleima je to přirozený krok, protože udržitelnost je nedílnou součástí její činnosti a nabídky pro zákazníky.

Tento závazek je přirozeným krokem v naší obchodní strategii, protože udržitelnost je její nedílnou součástí.

image3oc6n.png

Hlavní příspěvek k udržitelnosti spočívá v naší produktové nabídce, která umožňuje přechod na obnovitelné zdroje energie, elektrifikaci průmyslových odvětví, inovace v lékařském sektoru a mnoho dalšího. Také se ale aktivně snažíme minimalizovat dopady na životní prostředí vyplývající z naší činnosti.

Už dnes máme ambiciózní cíle udržitelnosti pro rok 2030 a zavázali jsme se dosáhnout 50procentního snížení emisí skleníkových plynů. Vstupem do projektu SBTi se snažíme dosáhnout toho, aby byly naše cíle udržitelnosti ověřeny podle vědecky podložených kritérií.

Přečtěte si tiskovou zprávu o našem závazku.

O iniciativě Science Based Targets

Science Based Targets (SBTi) je partnerství mezi projekty Carbon Disclosure Project, UN Global Compact, World Resources Institute a World Wide Fund for Nature. Závazkem cíle neutrality SBTi je dosáhnout toho, aby se emise skleníkových plynů do roku 2030 snížily na polovinu a nejpozději do roku 2050 klesly na neutrální stav.

Alleima_R&DLaboratory_2021_01_0068n9SQHOLdnPOyilMqFGk58YaGsy4ALj5vxtb0KzIK8PY-.jpg

Alleima_TubeMill_2021_01_0251VdSdn5jf7IF.l0gUht2pJdujRKW3qvUM7Lm_UJ3R_.k-.jpg

Co jsou emise Scope 1, 2 a 3?

Scope 1 jsou přímé emise skleníkových plynů (GHG), které pocházejí ze zdrojů přímo řízených nebo vlastněných organizací (např. emise spojené se spalováním paliva v kotlích, pecích a vozidlech a emise z procesů).

Scope 2 jsou nepřímé emise skleníkových plynů spojené s nákupem elektřiny, páry, tepla nebo chlazení.

Scope 3 jsou emise způsobené jako výsledek činnosti prostředků, které vykazující organizace nevlastní ani neřídí, ale na které má nepřímý vliv ve svém hodnotovém řetězci. Emise Scope 3 zahrnují všechny zdroje, které nespadají do rozsahů Scope 1 a 2. Emise Scope 3 jedné organizace jsou emisemi Scope 1 a 2 jiné organizace.

Emise Scope 3, označované také jako emise hodnotového řetězce, často představují většinu celkových emisí skleníkových plynů organizace.

Přečtěte si více o projektu https://sciencebasedtargets.org/.