Dosáhnout pozitivního vlivu prostřednictvím nabídky i provozu

Abychom mohli posunovat kupředu průmysl, musíme se nejprve posunout sami. Naše ambiciózní cíle nás nutí dívat se a myslet vždy dopředu.

Naše dlouhodobé cíle udržitelnosti jsou postaveny na čtyřech hlavních oblastech a odrážejí náš závazek být v popředí udržitelnosti a posunovat průmyslová odvětví prostřednictvím udržitelné nabídky a činnosti:

Naše cíle v oblasti klimatu a cirkularity

Naše cíle pro vedoucí postavení na trhu

  • Rozšiřování portfolia udržitelných produktů rychlejší než celkový růst
  • Vedoucí postavení na trhu z hlediska udržitelnosti

Naše cíle pro odpovědnost zaměstnavatele

  • Snížit ukazatel TRIFR o více než 50 % do roku 2030
  • Všichni naši zaměstnanci mohou při práci realizovat svůj plný potenciál a zároveň se cítit cenění a vítaní, ať už jsou kdokoli.

Naše cíle pro etickou obchodní činnost

  • Obchodní etika a kultura dodržování předpisů se vyvíjejí společně s regulačními normami a technologickými pokroky.
  • Do roku 2030 budou všichni dodavatelé dodržovat kodex chování pro dodavatele společnosti Alleima.

Čtyři hlavní oblasti pro naše cíle udržitelnosti

Udržitelnost není jen políčko k odškrtnutí. Je to způsob života. S našimi zákazníky a komunitami spolupracujeme na inovativních změnách, které přinášejí skutečné pokroky.

Klima a cirkularita

Klima a cirkularita

Vedoucí postavení na trhu

Vedoucí postavení na trhu

Odpovědný zaměstnavatel

Odpovědný zaměstnavatel

Etické obchodní chování

Etické obchodní chování