Pro nejnáročnější průmyslová odvětví

Jako přední vývojář, výrobce a dodavatel produktů s vysokou přidanou hodnotou z pokročilých nerezových ocelí a speciálních slitin a také produktů pro průmyslový ohřev máme například tyto hlavní kompetence:

  • Metalurgie a metalografie
  • Návrh a charakterizace materiálů
  • Simulace procesů
  • Koroze (vodní a vysokoteplotní)
  • Elektrický odporový ohřev
  • Práškové technologie
  • Technologie povrchových úprav (CVD a PVD)

Na základě dlouhodobých partnerství se zákazníky zdokonalujeme procesy a způsoby využití v těch nejnáročnějších průmyslových odvětvích díky jedinečným materiálům, které jsou lehké, odolné, korozivzdorné a schopné odolat extrémně vysokým teplotám a tlakům.

A kromě toho, že máme silnou základnu v průmyslovém, chemickém, energetickém, ropném a plynárenském segmentu, vedeme trh i s nabídkou pro rychle rostoucí segmenty, jakými jsou průmyslový ohřev, letecký průmysl, lékařství, výroba vodíku a obnovitelné zdroje energie.

Naše inovace dláždí cestu pro průlomy v mnoha odvětvích

S více než 900 aktivně používanými recepturami slitin zahrnuje naše nabídka produkty, jako jsou bezešvé trubky z nerezové oceli pro energetický, chemický a letecký průmysl, přesné pásové oceli pro ventily kompresorů do lednic, klimatizací a tepelných čerpadel a oceli pro výrobu nožů a skalpelů.

Patří do ní také ultrajemné dráty pro lékařská a mikroelektronická zařízení, technologie průmyslového elektrického ohřevu a portfolio předem potažené pásové oceli pro jedny z nejdůležitějších součástí vodíkových palivových článků – bipolární desky.

Naše nabídka produktů umožňuje přechod na obnovitelné zdroje energie, elektrifikaci průmyslových odvětví, inovace v lékařském sektoru a mnoho dalšího.

Už dnes je množství recyklovaného materiálu v našich výrobcích více než 80 procent.

„Umožňujeme našim zákazníkům dosahovat efektivnějších, ziskovějších a udržitelnějších procesů, produktů a způsobů použití.“

Göran Björkman, CEO společnosti Alleima

Přečtěte si více o našich produktech a řešeních. >