Roberto Torresani

Regionální obchodní ředitel
Alleima Itálie

Ahoj Roberto!

Řekni nám něco o své současné roli a cestě, která tě zavedla až sem.

Mou rolí je vést prodejní organizaci v oblasti EMEA. Mezi mé hlavní povinnosti patří zajištění angažovanosti týmů a udržování skvělých vztahů s našimi zákazníky. Je nesmírně důležité mít nadšení pro to, co děláme, a podávat dobré výsledky. Právě to vede ke spokojenosti zákazníků.

Pro společnost jsem začal pracovat v roce 1996 a do roku 2015 jsem se rozvíjel v různých rolích. Šest let jsem zkoumal jiné kariérní možnosti, než jsem se vrátil v roce 2021. Jednou z mých motivací pro návrat byla touha být ve společnosti, která umí ukázat, jak dobří jsme ve srovnání s konkurencí.

Proč jsi hrdá na to, že jsi součástí společnosti Alleima?

Jsem rád součástí společnosti, která staví lidi do středu zájmu. Společnosti Alleima záleží na všech zúčastněných stranách. Tady mám pocit, že jsem součástí něčeho většího.

Je to společnost tvořená lidmi. Věřím, že bychom měli tvrdě pracovat na tom, abychom se vždy zaměřovali na lidi, aby byla bezpečnost na prvním místě, aby záleželo na každém hlasu a aby všichni zaměstnanci směřovali ke stejnému cíli – rozvíjet se, dosahovat výsledků a pracovat v bezpečných podmínkách. Jinými slovy děláme to, co říkají naše základní hodnoty.

Se kterou z našich základních hodnot (We care, We deliver, We evolve) se nejvíce ztotožňuješ a proč?

Jako prodejce se nejvíce ztotožňuji s hodnotou „We deliver“, tedy „Plníme závazky“ (i když jsou pro mě důležité všechny naše základní hodnoty). Věřím, že dobrý obchodní zástupce se vždy snaží dodržet to, k čemu se zavázal.

Jak podporuje společnost Alleima tvůj vlastní růst a rozvoj?

Společnost Alleima mi pomohla stát se obchodníkem, kterým jsem dnes. Opravdu podpořila můj rozvoj. Můj manažer je mým vzorem a dostalo se mi skvělého školení.