Narendra Girase

Manažer výzkumu a vývoje
Alleima Indie

Ahoj Narendro!

Řekni nám něco o své současné roli a cestě, která tě zavedla až sem.

Ve společnosti pracuji 14 let v rámci výzkumu a vývoje (R&D). Dnes je mojí úlohou ve výzkumu a vývoji vyvíjet přesné simulační modely pro naše výrobní procesy. Mou odpovědností je využít poznatky z analýz k řešení problémů kvality ve výrobě u stávajících produktů. U nově vyvíjených produktů to znamená kontrolu proveditelnosti v našich provozech a navrhování úprav procesů, kdykoli je to nutné. Také získáváme znalosti z analýzy výrobních dat, abychom ve výrobě nemuseli jít cestou pokusu a omylu.

Proč jsi hrdá na to, že jsi součástí společnosti Alleima?

Společnost Alleima má dlouhou a hrdou historii vývoje technologií ke komerčnímu využití patentů. Naši zákazníci nás respektují za kvalitu a hodnotu, kterou jim naše produkty přinášejí. Miluji spolupráci mezi různorodými týmy – řešíme problémy prostřednictvím otevřených diskusí a sdílením znalostí mezi odborníky v oboru.

Máme opravdu jedinečné kompetence a vyrábíme produkty pro velmi náročné podmínky. Jsem hrdý na to, že jsem součástí týmu tak vzdělaných a oddaných lidí s tolika zkušenostmi při práci na udržitelných cílech.

Se kterou z našich základních hodnot (We care, We deliver, We evolve) se nejvíce ztotožňuješ a proč?

„We evolve“ – „Vyvíjíme se“. Změna je jedinou trvalou věcí na světě. Musíme neustále vyvíjet naše produkty podle měnící se poptávky a také rozvíjet naši výrobní činnost s využitím nejnovějších dostupných technologií.

Jak podporuje společnost Alleima tvůj vlastní růst a rozvoj?

Výzkum a vývoj mi dává příležitost pracovat na výrobě futuristických produktů. Skutečně mě uspokojuje, když výrobní jednotky využívají znalosti získané simulací/analýzou k úspoře času, nákladů a dosažení požadované kvality v našich výrobních procesech.