Maria Mueller

Manažerka ocelárny
Alleima Švédsko

Ahoj Marie!

Řekni nám něco o své současné roli a cestě, která tě zavedla až sem.

Celá moje kariéra je v této společnosti. Nastoupila jsem hned po dokončení studia na stockholmském královském technologickém institutu (KTH), kde jsem získala titul v oboru materiálových věd. Diplomovou práci jsem dělala na našem oddělení výzkumu oceli, což vedlo k mé první pozici v roce 1995. Prošla jsem různými rolemi a každá mi pomohla získat nové kompetence prostřednictvím různých odpovědností v oblasti vývoje procesů IT, projektového řízení, logistiky, ochrany životního prostředí a zdraví, bezpečnosti, kvality a řízení.

Dnes jsem zodpovědná za ocelárnu v Sandvikenu, včetně manipulace se surovinami, vývoje procesů a optimalizace surovin. Je to tak pestrá role – mohu dohlížet na všechny každodenní operace závodu od výroby až po zajišťování dodržování našich celkových postupů.

Společnost Alleima je jedinečná z hlediska naší integrované výroby, která tak úzce spolupracuje se zákazníky, a našich pokročilých materiálů a produktů. Je úžasné vyvíjet řešení pro ta nejnáročnější průmyslová odvětví na světě.

Proč jsi hrdá na to, že jsi součástí společnosti Alleima?

Jsem hrdá na naše produkty a náš pevný závazek dosahovat výsledků a rozvíjet se. Jako tým máme velmi silnou angažovanost a jsme hrdí na to, co děláme. Naši zaměstnanci jsou výjimečně oddaní.

Se kterou z našich základních hodnot (We care, We deliver, We evolve) se nejvíce ztotožňuješ a proč?

„We deliver“, tedy „Plníme závazky“. Pro mě jde o to, abychom nejprve porozuměli potřebám zákazníka a poté mu pomohli dosáhnout jeho cílů vyvinutím produktu a dodáním toho, co jsme slíbili.

Jak podporuje společnost Alleima tvůj vlastní růst a rozvoj?

Právě teď vyrábíme v naší ocelárně nové jakosti a já se toho tolik učím. Společnost Alleima je místem neustálého osobního růstu – stále posouváme své limity a snažíme se dosahovat nejvyšší kvality efektivně a udržitelně.