Nikdy se nezastavujeme

Inovace. Je klíčem k našemu úspěchu. A je zásadní pro naše zákazníky. Proto udržujeme portfolio 1 500 receptur slitin, z nichž více než 900 aktivně využíváme k dalšímu zpracování do různých specializovaných aplikací. Tyto receptury jsou chráněny cca 850 patenty, přičemž nové patentově chráněné koncepce slitin neustále vyvíjíme.

V neposlední řadě udržujeme úzké a aktivní vztahy s univerzitami a instituty prostřednictvím společných projektů a iniciativ, ať už financovaných vládou, nebo v rámci bilaterální spolupráce.

Materiálový inovátor a technologický lídr

Jako přední odborníci na materiálové technologie vyvíjíme materiály, které jsou lehčí, pevnější, odolnější vůči korozi a odolávají vyšším teplotám a tlakům.

Mezi klíčové oblasti zájmu patří evoluční vylepšení a zdokonalení stávajících materiálů a procesů, jako je vývoj nových super duplexních jakostí, austenitických materiálů a oceli nové generace pro kompresorové ventily, nebo prostřednictvím rozšíření stávajícího portfolia.

Odborníci na metalurgii
 • Cca 900 aktivně používaných slitin
 • Jedinečná schopnost vyrábět uhlíkovou a nerezovou ocel, niklové slitiny a superslitiny
 • Prvotřídní optimalizace surovin – chemické tolerance a cirkularita
 • Práškový proces pro feritické oceli – unikátní příprava
Procesní kompetence na světové úrovni
 • Zpracování za tepla – válcování a kování
 • Vytlačování – široké portfolio jakostí
 • Tepelné zpracování
 • Odborné znalosti v oblasti válcování za studena a kalení přesných pásových produktů
 • Pilgering – jedinečná povrchová kvalita
 • Kompetence pro nedestruktivní testování
 • Schopnost dokončování až do konečných vlastností
 • Roll-to-roll PVD povlakování širokých pásů
Integrovaný proces inovace a výroby

Od znalostí způsobů využití přes modelování a navrhování slitin až po pilotní plán, analýzu a testování využití, škálování a výrobu v plném měřítku a dále k dalším znalostem o využití.

imageopap.png