Olycksfall & Nödläge

Den här informationen riktar sig till dig som jobbar på Strip Band i Sandviken.

Vid olycksfall eller nödläge skall du alltid använda dig av Alleimas interna
larmnummer. Brandförsvaret larmas alltid via följande telefonnummer;

Vid nödsamtal ska du göra följande:

  1. Berätta vem du är, var du ringer ifrån samt vad som har hänt.
  2. Ange den hänvisningsplats som är närmast olyckan.
  3. Se till att någon möter utryckningsfordon vid den hänvisningsplats
    du angett.

Hänvisningsplatser och återsamlingsplatser

Hänvisningsplatsen uppger vi när vi ringer larmnumret vid ett nödläge. Gå ut och möt upp utryckningsfordon vid hänvisningsplatsen.

Återsamlingsplats är där vi samlas vid en utrymning.