Community involvement

Var global – agera lokalt

Alleima engagerar sig i de samhällen där företaget verkar och arbetar. Det innebär att vi vill stötta aktiviteter som gör skillnad och som stödjer värderingar och fokusområden som är viktiga för Alleima.

På Alleima har vi en global strategi för sponsorskap och samhällsengagemang som tillsammans med vår varumärkesplattform och tillhörande policyer och procedurer leder oss i rätt riktning.

För att tydliggöra detta än mer finns även en uttalad beskrivning av vilka fokusområden vi engagerar oss i och hur vi gör detta lokalt.

Vår strategi för sponsorskap och samhällsengagemang berättar även hur vi arbetar med sponsring lokalt, där fokus i våra samarbeten är aktiviteter som stöttar ett givet tema.

Sponsringsstrategin är global. Men, det bestäms lokalt, vem vi samarbetar med och vilka typer av aktiviteter som är prioriterade.

Under 2024 kommer ha två ansökningsperioder, februari och september.