Susanne Pahlén Åkerlundh

Susanne Pahlén Åkerlundh

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i revisionsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Diverse befattningar inom Alfa Laval AB, innefattande direktör för Energidivisionen och Utrustningsdivisionen samt medlem av Alfa Lavals koncernledning. Huvudsaklig sysselsättning utanför Alleima är styrelseuppdrag.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Alfdex AB. Styrelseledamot i ASSA ABLOY AB och Sweco AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

600

Uppgifterna avser förmodat innehav baserat på innehav av aktier i Sandvik AB per den 30 juni 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.