Kerstin Konradsson

Kerstin Konradsson

Född 1967. Styrelseledamot sedan 2022. Ledamot i ersättningsutskottet.

Utbildning och arbetslivserfarenhet

Masterexamen i metallurgi från Kungliga Tekniska Högskolan. Direktör vid Boliden Smältverk. Affärsområdeschef för Cast Rolls Europe & Asia vid Åkers AB. Diverse ledande befattningar inom SSAB AB. Huvudsaklig sysselsättning utanför Alleima är styrelseuppdrag.

Nuvarande styrelseuppdrag

Styrelseledamot i Blue Institute, DEME Group N.V., Sibelco N.V samt Solbrand & Konradsson AB.

Aktieinnehav i Alleima (eget och närstående)

-

Uppgifterna avser förmodat innehav baserat på innehav av aktier i Sandvik AB per den 30 juni 2022. Se Finansinspektionens webbplats för information om transaktioner gjorda sedan dess.