Om oss

Utvecklar industrier genom materialteknologi

Vi är en ledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Vi utvecklar industrier genom materialteknologi. Vi har gjort detta i över 160 år och det är fortfarande vårt mål och syfte för verksamheten.

Vi drivs av en önskan att vårda, leverera och utvecklas för att främja våra kunder, våra medarbetare och den framtid vi delar. På det sätter utvecklar vi också produkter och processer för att bli effektivare, mer lönsamma och mer hållbara.

Vi är en ledande tillverkare av högförädlade produkter i avancerat rostfritt stål och speciallegeringar, samt produkter för industriell värmning. I nära och långvariga samarbeten med våra kunder, utvecklar vi processer och tillämpningar i några av de mest krävande branscher.

Genom våra produkter och experter inom materialteknologi, metallurgi och industriella processer hjälper vi våra kunder att bli effektivare, lönsammare, hållbarare och säkrare.